แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว” ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว สภาวัฒนธรรมอำเภอปัว เทศบาลตําบลปัว ร่วมกับ อำเภอปัว จัดงาน “แอ่วงานปี๋ใหม่เมือง สุดยอดกำกิ๋น และของดีเมืองปัว” ณ สวนสาธารณะ รศ. 200 ระหว่างวันที่ 12 -14 เมษายน 2565 ซึ่งในงาน ก็จะมีการสรงน้ำพระพุทธรูป จำหน่ายอาหารอร่อย สินค้าพื้นเมือง ของที่ระลึก และประกวดการทำอาหาร ในวันที่ 12 เมษายน 2565 ประกวด การทำแกงแคไก่ วันที่ 13 เมษายน 2565 ประกวด ลาบควาย
พิธีเปิดงาน ในวันที่ 13 เมษายน 2565 โดยนายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยด้วย นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลปัว นายกสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว กรรมการสมาคมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอ นายเสน่ห์ ช่างเงิน ตัวแทนภาคประชาชนปัว สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลตำบลปัว พร้อมด้วยการแสดงบนเวที