ลดการใช้ถุงพลาสติกและลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร

       เทศบาลตำบลปัวรณรงค์เชิญชวนประชาชน ลดการใช้ถุงพลาสติกและลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง ประชาชนจึงสมควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารบรรจุกล่องโฟม หันมาใช้วัสดุธรรมชาติ ถุงผ้าและปิ่นโต แทน