เปิด”ตลาดต้องชม เตียวกาดแลงเมืองปัว มาม่วนใจ๋” กระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน

เปิด”ตลาดต้องชม เตียวกาดแลงเมืองปัว มาม่วนใจ๋” กระตุ้นและเชื่อมโยงการซื้อขายสินค้าชุมชน
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 นายเงียบ แสงจำปา พาณิชย์จังหวัดน่าน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “ตลาดต้องชม เตียวกาดแลงเมืองตัว มาม่วนใจ๋” ณ ลานโพธิ์ สามแยกหน้าวัดปรางค์ โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม นายอำเภอปัวพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปัว สมาชิกสภาเทศบาล กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมให้การต้อนรับ ในการจัดงานมุ่งส่งเสริมให้ชุมชนได้มีสถานที่ในการค้าขายและประชาชนในพื้นที่มีรายได้จากผลิตภัณฑ์โดยรวมของท้องถิ่น กระต้นเศรษฐกิจฐานรากตามนโยบายของรัฐบาล และส่งเสริมให้ชุมชนได้สร้างงาน สร้างรายได้รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเป็นต้น ภายในงานจัดให้มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่เทศบาลตำบลปัวและมอบเกียรติบัตรแก่ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมดีเด่น การแข่งขันหมู่บ้าน ชุมชนประกอบอาหารพื้นเมือง การแสดงของนักเรียน กลุ่มเยาวชน กลุ่มแม่บ้านและการจำหน่ายสินค้า อาหารพื้นเมือง เป็นต้น ทั้งนี้เทศบาลตำบลปัวนำโดยนายเวชกร เทพอาจ รองนายกเทศมนตรีฯ เข้าร่วมและขึ้นรับมอบโล่และเกียรติบัตรข้างต้น