เทศบาลตำบลปัว รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาแลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาแลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

ตำแหน่ง
1. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานขับรถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ) จำนวน 1 อัตรา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้เพิ่มเติม ดังนี้