เทศบาลตำบลปัว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สามารถตรวจสอบรายละเอียได้ดังนี้

ประกาศเทศบาลตำบลปัว
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเทศกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สามารถสมัครได้ ระหว่างวันที่ 8-14 มิถุนายน 2565
ณ งานเทศกิจ (สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอปัว)

สามารถตรวจสอบรายละเอียได้ดังนี้