เทศบาลตำบลปัว รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่และภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานแผนที่และภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานแผนที่และภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 อัตรา

สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารด้วยตนเองที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2565 ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ