เชิญชวน ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น.

เชิญชวน
ผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับคำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย
สามารถติดต่อขอรับบริการได้ ณ ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ เทศบาลตำบลปัว
ในวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

โดย สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่าน