เทศบาลตำบลปัว ตรวจเรื่องร้องเรียน ผู้ประกอบการ การจำหน่ายอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาบ 2 (ตลาดล่าง)

เทศบาลตำบลปัว ตรวจเรื่องร้องเรียน ผู้ประกอบการ การจำหน่ายอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาบ 2 (ตลาดล่าง)

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 15.00 น. เทศบาลตำบลปัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครอง สำนักปลัด เทศบาลตำบลปัว โดยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี และปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปัว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปัว สถานีตำรวจภูธรปัว เข้าตรวจกรณีร้องเรียน ผู้ประกอบการ การจำหน่ายอาหาร ณ ตลาดสดเทศบาบ 2 (ตลาดล่าง)
โดยพิจารณา ยึดของกลางที่หมดอายุและทำบันทึกเพื่อยกเลิกใบอนุญาตตามสัญญาขายของในตลาด พร้อมตัดเตือน ผู้ประกอบการรายอื่น เพื่อไม่ให้มีการจำหน่ายอาหารที่ไม่ถูกต้อง