เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ได้ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ บ้านปรางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน