ทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

          วันที่ 23 พฤษภาคม 2565เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในวันอัฎฐมีบูชา ณ วัดปรางค์ ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยชมรมผู้สูงอายุอำเภอปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการฟื้นฟูและแสดงความกตัญญูโดยการทำบุญปฏิบัติธรรมและรักษาศีล และเป็นการช่วยเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้รับทราบถึงความสำคัญของวันอัฎฐมีบูชา