โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ หอประชุม บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ
ณ หอประชุม บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลปัวเทศบาลตำบลปัว โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ ณ หอประชุม บ้านปรางค์พัฒนา 2 หมู่ 8 ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน สนับสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช. เทศบาลตำบลปัว
โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรี นายกิตติกาจ เกียรติมหาชัย เลขานุการนายกเทศมนตรี อาจารย์เรืองฤทธิ์ สวนคำกอง นายสุเทพ เจนวินิจฉัย นางรัตติภรณ์ มหานิล ผู้อำนวยการกองคลัง นางอมรรัตน์ หาญต๊ะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปัว ผู้นำชุมชน ผู้สูงอายุ และประชาชน บ้านปรางค์พัฒนา 2 เข้าร่วมในโครงการ

24