เทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
เทศบาลตำบลปัว โดยฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง
ได้ออกให้บริการประชาชน ในการรับชำระภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565
ณ บ้านแก้มราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน