ประกาศเทศบาลตำบลปัว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลปัว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา วัน เวลา สถานที่ และวิธีการสรรหาและเลือกสรรตามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปี พ.ศ.2565