ออกช่วยเหลือราษฎรและมอบถุงกระสอบทรายแก่ผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) และหมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอปัว ซึ่งนำโดย นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว ได้ออกให้ความช่วยเหลือแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย พร้อมมอบถุงกระสอบทราย ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ ตำบลปัว (บ้านร้อง) และหมู่ที่ ๑ ตำบลสถาน (บ้านนาป่าน) เนื่องจากมีฝนตกหนัก จึงทำให้น้ำท่วมขังบริเวณบ้านเรือนราษฎรในบริเวณดังกล่าวหลายหลังคาเรือน

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ