ล้างถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร (บ้านสวนดอก)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างถนนบริเวณพื้นที่หมู่ที่ ๖ ตำบลวรนคร (เส้นล่าง บ้านสวนดอก) เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับผู้สัญจรใช้ถนนในบริเวณนั้น เนื่องจากบริเวณดังกล่าวมีดินถล่ม จึงทำให้ถนนลื่น

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ