ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๕

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลปัว ซึ่งเป็นเจ้าภาพสถานที่จัดงาน ร่วมกับ ที่ว่าการอำเภอปัว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอปัว และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการเข้าร่วมและจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอปัว และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว : นายกฤษณ์ ปาคำ ตำแหน่ง ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ