งดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว

เนื้อหา : ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณบ้านปรางค์ หมู่ ๓ ฝั่งสวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. และบ้านขอน ฝั่งวิทยาลัยเทคนิคปัว เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปัว โทร. ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๒๔๘ , ๐ – ๕๔๗๙ – ๐๖๑๖

แหล่งข่าว : เพจ Facebook ข้อมูลข่าวสาร และแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าอำเภอปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ