อำนวยความสะดวกด้านจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๐๕.๒๐ น. งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามประจำวัน สำหรับปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร และดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชุมชน บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ