ล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๑๔.๐๐ น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดโรงแปรรูปเนื้อสัตว์ เทศบาลตำบลปัว เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่การปฏิบัติงานด้านสัตวแพทย์ให้ถูกสุขลักษณะอนามัย

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายไสว คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ