ออกให้บริการนำส่งผู้ป่วยสูงอายุติดเตียงไปพบแพทย์ตามนัด

เนื้อหา : วันนี้ เวลา ๐๗.๓๐ น. งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ได้ออกให้บริการนำส่งผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง เพศชาย อาศัยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว (บ้านป่าหัด) ไปพบแพทย์ตามนัด ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ