การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เนื้อหา : ด้วย เทศบาลตำบลปัว ขอแจ้งประกาศการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานทั่วไป ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานคนงานประจำรถขยะ) ดังนี้

๑. นายรุ่งโรจน์ ตนภู

๒. นายพงษ์ดนัย ชราพก

๓. นายศุภวุฒิ จ๋อมจันทร์

แหล่งข่าว : งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ