ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

เนื้อหา : วันนี้ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. นายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้มอบหมายให้นางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว เป็นประธานการเปิดประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  , ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชั่น Line Meeting

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายแทน คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ