โครงการแข่งขันกีฬาเปตองผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เทศบาลตำบลปัวร่วมกับชมรมผู้สูง อายุเทศบาลตำบลปัวจัดการแข่งขันเปตองผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปัว ครั้งที่ 4 ณ สนามกีฬาเปตองบ้านร้อง หมู่ที่ 4 โดยมีนักกีฬาเปตองผู้สูงอายุจากทั้ง 13 หมู่บ้านเข้าร่วม นอกจากการแข่งขันกีฬาเปตองแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมรำวงย้อนยุค การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากโรงเรียนผู้สูงอายุฯ และมีบริการตรวจสุขภาพจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปัวด้วย