ออกให้บริการน้ำ ณ สถานีตำรวจภูธรปัว

เนื้อหา : ด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกให้บริการน้ำ ในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ณ สถานีตำรวจภูธรปัว เพื่อทำความสะอาดชะล้างสิ่งสกปรก สำหรับเตรียมการทำพิธีเปิดอาคารใหม่ ตามที่หน่วยงานร้องขอมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ