ประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม” (สสส.)

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้นำทีมหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลปัวที่เกี่ยวข้อง จัดประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อนโครงการ “ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม” (สสส.) ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ