ออกบริการให้ความช่วยเหลือ กรณีอุบัติเหตุรถบัส เชียงใหม่ – ทุ่งช้าง ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ติดพ่วงข้าง

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ได้ออกบริการให้ความช่วยเหลือระงับเหตุเพลิงไหม้ และงานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกบริการให้ความช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมนำส่งผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ ราย เสียชีวิต ๑ ราย ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว กรณีอุบัติเหตุรถบัสเชียงใหม่ – ทุ่งช้าง ชนกับรถมอเตอร์ไซค์ติดพ่วงข้าง บริเวณหน้าสถานีบริการน้ำมันบางจาก จึงทำให้เกิดประกายไฟและลุกไหม้รถบัสฯ คันดังกล่าว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง และนายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ