ออกบริการให้ความช่วยเหลือ รับผู้หายป่วยกลับบ้าน จากโรงพยาบาลไปที่บ้านขอน

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกบริการให้ความช่วยเหลือรับผู้หายป่วยกลับบ้าน จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ไปที่บ้านขอน หมู่ที่ ๒ ตำบลปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายธีระวัฒน์ สุทธหลวง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ