จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามตรวจความสงบเรียบร้อย บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยาม เพื่อตรวจความสงบเรียบร้อย ซึ่งเป็นหนึ่งในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในวันนี้ (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๕.๕๐ น. ณ บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายมรกต กองเสือ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ