ออกให้บริการน้ำ ทำความสะอาดล้างฌาปนสถานบ้านสวนดอก

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการออกให้บริการน้ำ เพื่อทำความสะอาดล้างฌาปนสถานบ้านสวนดอก

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายชยกร ศรียา

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ