ล้างทำความสะอาดบริเวณจัดงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการล้างทำความสะอาด ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ สวนสาธารณะอ่างเก็บน้ำ รศ. ๒๐๐ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดงานกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ