รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เป็นวันสุดท้าย) จากผู้มีหน้าที่เสียภาษี ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปัว ชั้น ๑

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นางรัตติภรณ์ มหานิล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ