ออกบริการให้ความช่วยเหลือ นำส่งผู้ป่วยสูงอายุที่มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ร่างกายอ่อนแรง ไปโรงพยาบาล

เนื้อหา : ในวันนี้ เวลา ๐๙.๔๐ น. วิทยุศูนย์นเรนทรน่าน ได้แจ้งว่า พบผู้ป่วยสูงอายุ อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๘ ตำบลปัว (บ้านปรางค์พัฒนา ๒) จำนวน ๑ ราย มีอาการแน่นหน้าอก หายใจลำบาก ร่างกายอ่อนแรง ดังนั้น นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เทศบาลตำบลปัว ออกบริการให้ความช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยสูงอายุคนดังกล่าว ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ