ดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๗.๑๗ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อลดการจราจรติดขัดในช่วงเวลาเร่งด่วนและผู้คนพลุกพล่าน

แหล่งข่าว และถ่ายภาพ : นายแทน คำเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ