จัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร ตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๐๖.๐๗ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่เข้าเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายคุณากร สุวราพัฒนาภรณ์ ตำแหน่ง พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่งานเทศกิจ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ