ออกพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง)

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๐.๔๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปัว ออกพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง)

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวปาริชาติ หล้าตุ้ย

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ