ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บริเวณร้านที่นี่ปัวซีฟู้ด

เนื้อหา : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลปัว ออกสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในวันนี้ (วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลา ๑๔.๐๙ น. บริเวณร้านที่นี่ปัวซีฟู้ด

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางสาวนทีพร ณ น่าน ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ