ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑

เนื้อหา : ในวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๖.๐๔ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานเทศกิจ เทศบาลตำบลปัว จัดเวรยามปฏิบัติหน้าที่ตรวจความสงบเรียบร้อยและการจราจร บริเวณตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ซึ่งจัดเป็นประจำทุกวัน โดยในวันนี้นายคมสัน พันชน , นายสยาม แก้วโก และนายกิตติศักดิ์ พันชน เป็นผู้ปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายสยาม แก้วโก

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ