การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม

เนื้อหา : ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานเครือข่าย เทศบาลตำบลปัว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม ณ ห้องประชุมชมพูภูคา วิทยาลัยเทคนิคปัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว โดยมีนายนำชาติ จันทร์ดี ปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้ชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยทางถนน โดยชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยเทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) , เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ภายในกิจกรรมได้มีการแสดงรวมพลคนสร้างสุข , การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “๑ อปท. ๑ นวัตกรรมการจัดการความปลอดภัยทางถนน ลดเจ็บ ลดตาย” กับเครือข่าย อปท. ทั้ง ๗ แห่ง (เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ไชยวัฒนา , อบต.วรนคร , อบต.สถาน , อบต.เจดีย์ชัย , อบต.แงง , อบต.ศิลาเพชร) และการจัดทำแผนการดำเนินงาน การจัดการความปลอดภัยทางถนนแบบมีส่วนร่วม

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายวัตพงค์ บุญเทพ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ