เวทีสานพลังภาคีเครือข่าย สร้างวิถีชุมชน สู่การจัดการความปลอดภัยทางถนน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่

เนื้อหา : เทศบาลตำบลปัว ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ และศูนย์ประสานล้านนา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีสานพลังภาคีเครือข่าย สร้างวิถีชุมชน สู่การจัดการความปลอดภัยทางถนน และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชมพูภูคา วิทยาลัยเทคนิคปัว โดยมีนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว ในฐานะประธานศูนย์ประสานงานเครือข่าย เทศบาลตำบลปัว กล่าวต้อนรับและเปิดเวที “สานพลังภาคีเครือข่าย สร้างวิถีชุมชน สู่การจัดการความปลอดภัยทางถนน” กอปรกับ ได้รับเกียรติเชิญนายวรวิทย์ อินต๊ะใจ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขึ้นมากล่าวนโยบายการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดน่าน

นอกจากนั้นแล้วทางเจ้าภาพ ได้เชิญมีแขกผู้มีเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการของหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล และลูกจ้างเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมภายในงานเพื่อเป็นสักขีพยาน โดยตลอดกิจกรรมมีการจัดเวทีเสวนา ภายใต้แนวคิด “การขับเคลื่อนสู่ถนนปลอดภัยแบบมีส่วนร่วม” ซึ่งมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ นายสมเกียรติ อาจสังข์ นายอำเภอปัว , นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน , ทพ.ญ. มยุเรศ เกษตรสินสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ,พ.ต.ท. กระจ่าง จิตอารีย์ รองผู้กำกับการสอบสวน สถานีตำรวจภูธรปัว , นายสุทธิชัย ร่มเย็น รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านที่ ๒ ฝ่ายวิศวกรรม , นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และปิดท้ายด้วยพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กับเครือข่าย อปท.ทั้ง ๗ แห่ง คือ (เทศบาลตำบลศิลาแลง , อบต.ไชยวัฒนา , อบต.วรนคร , อบต.สถาน , อบต.เจดีย์ชัย , อบต.แงง , อบต.ศิลาเพชร)

ถ่ายภาพ และเรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ