ให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าหัด ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามแพทย์นัด

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๗.๓๐ น. วิทยุศูนย์นเรนทรน่าน ได้แจ้งวิทยุขอความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลปัว ออกให้บริการรับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านป่าหัด ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามแพทย์นัด ดังนั้น นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการตามที่วิทยุศูนย์นเรนทรน่านร้องขอมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิตติวุธ อุทุมพร

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ