ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านปรางค์ ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตามแพทย์นัด

เนื้อหา : ในวันนี้ (วันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕) เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดำเนินการรับส่งผู้ป่วยติดเตียง บ้านปรางค์ ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวตามแพทย์นัด ตามที่วิทยุศูนย์นเรนทรน่านได้แจ้งมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิติภณ ไชยชนะ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ