ประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื้อหา : ในวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นางสาวลภัสสินี อุ่นเรือน รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลปัว ดำเนินการประดับธงชาติ และธงตราสัญลักษณ์พระนามาภิไธย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ