ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลปัว

เนื้อหา : ด้วยนายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสำนักงานเทศบาลตำบลปัว ด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันกิ่งไม้หล่นทับเมื่อมีฝนตกหนักหรือมีพายุ และเพื่อให้อาคารสำนักงานมีภูมิทัศน์ที่ดี เอื้อต่อการปฏิบัติงาน และสวยงาม ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายราชันย์ วิยา และนางนวลจันทร์ หาญยุทธ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ