พ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง) ครั้งที่ ๒

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๔๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รอนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกดำเนินการพ่นหมอกควันทำลายยุงตัวแก่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๒ ตำบลไชยวัฒนา (บ้านต้นแหลง) เป็นครั้งที่ ๒ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม. บ้านต้นแหลง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกเพิ่ม

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายกิตติวุฒิ อุทุมพร
เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ