ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ร่วมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปัว ด้วยการตัดต้นไม้ใหญ่ เพื่อป้องกันกิ่งไม้หล่นทับบริเวณถนนสายปัว – น้ำยาว เมื่อมีฝนตกหนักหรือมีพายุ

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ