ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง)

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๒ (ตลาดล่าง) เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตามหลักสุขอนามัย

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ