ล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน)

เนื้อหา : ด้วย นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการล้างทำความสะอาดตลาดสดเทศบาล ๑ (ตลาดบน) ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น. เพื่อรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะตามหลักสุขอนามัย

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : เพจ Facebook ฝ่ายป้องกันฯ ทต.ปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ