ทำการเคลื่อนย้ายสรีระของเจ้าคณะตำบลปัว เพื่อไปฌาปนกิจ

เนื้อหา : ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลาประมาณ ๑๓.๐๐ น. นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทำการเคลื่อนย้ายสรีระของเจ้าคณะตำบลปัว เพื่อไปฌาปนกิจ ณ ป่าสุสานบ้านปรางค์ ตามที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวร้องขอมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นายปฏิภาณ บุระสิทธิ์

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ