ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและภายในวัด ในเขตพื้นที่ตำบลริม อำเภอท่าวังผา

เนื้อหา : นายธวัช พรหมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลปัว ได้มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลปัว ออกดำเนินการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ด้วยการฉีดล้างทำความสะอาดถนนและภายในวัด ในเขตพื้นที่ตำบลริม อำเภอท่าวังผา ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลริมร้องขอมา

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : จ่าเอกนพดล วีระ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายรัชกร สันนารักษ์ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ