เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเข้าใจสื่อสารงานสำเร็จ รุ่นที่ ๑

เนื้อหา : ด้วยนางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลปัว และนางสุภาวัตร ศิริบูรณ์ รองปลัดเทศบาลตำบลปัว ได้เป็นตัวแทนในนามหน่วยงานเทศบาลตำบลปัว เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเข้าใจสื่อสารงานสำเร็จ รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในนามหน่วยงานเทศบาลตำบลปัว

แหล่งข่าว & ถ่ายภาพ : นางยุภา ปัญญาวรรณรักษ์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปัว

เรียบเรียงข่าว : นางสาวนิชาภา เรืองวงษ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ